Du kan lese mer om de nye nasjonale innstrammingene her