Jeg er Hege, 43 år og opprinnelig fra Langesund i Telemark. Jeg bor nå i Bærum med samboer og våre to små barn.

Jeg elsker å jobbe med samfunnsutvikling og har et brennende ønske om å drive frem prosjekter som skaper attraktive og konkurransedyktige regioner der folk trives med å bo, ønsker å flytte til og finner gode arbeidsmuligheter i spennende næringer.

Ringeriksregionen er en veldig spennende region med prima beliggenhet som vil møte en sterk vekst de kommende årene.  Å få jobbe strategisk og direkte i prosjekter for best kunne møte og styre denne veksten i ønsket retning er en veldig spennende oppgave som jeg gleder meg til å få jobbe med.

Jeg har en bred bakgrunn fra ulike bransjer i både privat og offentlig sektor. Under mine 14 års fartstid fra utlandet startet min karriere innen flybransjen i Spania. Jeg har også bodd og arbeidet i Saudi Arabia, Island, Israel og USA. I Australia og England tok jeg først en Bachelor of Business i Tourism and Hospitality Management og så videreutdannelse i regional bærekraftig utvikling.

Etter mange år i utlandet vendte jeg hjem til Telemark der jeg utviklet et reiselivsstudie og drev en reiselivsskole. Jeg drev rederiet for de historiske kanalbåtene og Telemarkskanalen og var veldig aktiv i flere fylkeskommunale og interkommunale utviklingsprosjekter, spesielt innen reiseliv, merkevare- og omdømmebygging samt stedsutviklingsprosjekter.

Jeg flyttet til Oslo for kjærligheten og jobbet først som daglig leder for et næringsutviklingsselskap på Lillestrøm, som hadde som mandat å skape samhandling mellom ulike aktører for å skape byutvikling, attraksjonskraft og omdømmebygging. Deretter gikk jeg over til det offentlige, og pendlet til Hvaler i Østfold, der jeg var kommunalsjef for samfunnsutvikling. Samtidig videreutdannet jeg meg i samfunnsplanlegging og tok kommunalsjefskolen. Her hadde jeg ansvaret for store stedsutvikling- og næringsutviklingsprosjekter.

Etter barselpermisjon og vedtak i familierådet om at pendling ikke var optimalt, tok jeg et midlertidig engasjement i Flytoget som kommersiell leder. Der har jeg utviklet deres nye kommersielle konsept som de skal bruke for å konkurrere om nye jernbanestrekninger i jernbanereformen.

Nå er jeg så heldig å ha fått denne nye spennende utfordringen som regionskoordinator for de tre kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike i Ringeriksregionen. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent her og ta fatt på jobben

Mvh Hege