Pressemelding ang Nasjonal Transportplan

Nasjonal Transportplan ble lagt fram 5.april og for Ringeriksregionen var dette en dag hvor vi kunne glede oss over at E16 Eggemoen – Olum nå ligger inne i første 6-årsperiode 2018-23 med planlagt oppstart tidlig i perioden. Det samme gjelder ny E16 Bjørum -Skaret med byggestart i 2018 og ferdigstillelse i 2022. MEN Ringeriksregionens store bekymring knyttet til Ringeriksbanen/E16 ble bekreftet. Det som nå foreligger betyr at realiseringen av Ringeriksbanen/E16 skyves ytterligere ut i tid. Dette er uakseptabelt og meget skuffende.

Ringeriksordførerne oppgitt over NTP

Det er grunn til bekymring over at regjeringen i NTP-meldingen i så mangelfull grad setter fokus på områdene nordvest for Oslo. Regjeringens forslag bidrar ikke til nødvendig vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Dette medfører uforutsigbarhet for kommunene når det gjelder planlegging av samfunnsutvikling. Dette beklager vi sterkt. Derfor må NTP betraktelig styrkes frem mot Stortingets behandling. Dette fastslår Ringeriksregionens ordførere om NTP-meldingen.