• Oda Hveem

I tillegg deltar rådmennene, administrativ fylkeskontakt og regionkoordinator. Flere andre viktige samarbeidspartnere inviteres til møtene. Rådet møtes vanligvis fem ganger i året. Møtene er åpne for presse og publikum.

Rådet har denne sammensetningen:

  • Rådsleder Kjell B. Hansen, ordfører i Ringerike kommune
  • Medlem Lars Magnussen, ordfører i Jevnaker
  • Medlem Per Berger, ordfører i Hole kommune
  • Medlem Olav Skinnes, oppnevnt av Buskerud fylkeskommune
  • Medlem Terje Vegard Kopperud, oppnevnt av Buskerud fylkeskommune

2013

2014

2015

2016