Rådet for Ringeriksregionen

Tone Reneflot Thoresen
Regionkoordinator

Mob: 975 36 463
Epost

Besøksadresse:

Ringerike Rådhus
Osloveien 1, Hønefoss

Postadresse:

Pb 123 Sentrum, 3502 Hønefoss