Ringeriksordførerne oppgitt over NTP

Det er grunn til bekymring over at regjeringen i NTP-meldingen i så mangelfull grad setter fokus på områdene nordvest for Oslo. Regjeringens forslag bidrar ikke til nødvendig vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Dette medfører uforutsigbarhet for kommunene når det gjelder planlegging av samfunnsutvikling. Dette beklager vi sterkt. Derfor må NTP betraktelig styrkes frem mot Stortingets behandling. Dette fastslår Ringeriksregionens ordførere om NTP-meldingen.